ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತ


zp structure


ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರ್ ಚವಾಣ್, ಐಎಫ್ಎಸ್

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ದೂರವಾಣಿ:08372 - 234375 (ಓ)

ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ:ceozp[dot]gdg[at]gmail[dot]com


ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ


ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಯ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗಗಳ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ -08372-230212

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು - 08372-234452

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ - 08372-234376

ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ - 08372-234957

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು

ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ: ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ವಿಭಾಗವು ಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ: ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ವಿಭಾಗವು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆಲಸಗಳು, ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ವಿಭಾಗ: ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ, ಈ ವಿಭಾಗವು ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣಗಳ ರಸೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಆಡಿಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.

ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ: ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಭಾಗವು ಕರಡು ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು, ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ.

ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಭಾಗ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಭಾಗವು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು | ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳು

  • 1. ನೋಂದಾಯಿತ ಮೋಬೈಲ್ ನಿಂದ RCKERO ಎಂದು ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ 9731979899 ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರ ಆಧಾರ್ ಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ
  • 2. ಫೋಟೋ ಬಯೋ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್, ಖಾಸಗಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಆಧಾರಿತ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮುದ್ರಿತ ಕೂಪನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ
  • 3. ಇಲಾಖೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ( http://ahara.kar.nic.in ) ಭೇಟಿನೀಡಿ ಒಟಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮುದ್ರಿತ ಕೂಪನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶ

www.gadag.nic.in ಒಂದು ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ / QR ರೀಡರ್ ಬಳಸಿ ಈ QR ಓದಿ