ಬಾಧ್ಯತಾ ಹೇಳಿಕೆ

ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಆಯಾ ಇಲಾಖೆ / ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಜಾಲತಾಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ದಿಂದ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುವದು. ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಇ-ಮೇಲ್: deo.gadag@gmail.com.

ಉಷ್ಣತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ yahoo.com ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಲುವಾಗಿ . ನಾವು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದಾದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಎನ್.ಐ.ಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯದಾದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಆಯಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇರ ಹೊಣೆಗಾರರು. ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

ಈ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವು ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ / ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಉದ್ಭವವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತಾಣಗಳ ನೋಡುವ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅವು ಬೇರೆಯವರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೆಬ್ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಮಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗು ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.


ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು | ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳು

  • 1. ನೋಂದಾಯಿತ ಮೋಬೈಲ್ ನಿಂದ RCKERO ಎಂದು ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ 9731979899 ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರ ಆಧಾರ್ ಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ
  • 2. ಫೋಟೋ ಬಯೋ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು (ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್, ಖಾಸಗಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಆಧಾರಿತ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮುದ್ರಿತ ಕೂಪನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ
  • 3. ಇಲಾಖೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ( http://ahara.kar.nic.in ) ಭೇಟಿನೀಡಿ ಒಟಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮುದ್ರಿತ ಕೂಪನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶ

www.gadag.nic.in ಒಂದು ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ / QR ರೀಡರ್ ಬಳಸಿ ಈ QR ಓದಿ