ರಾಜಕೀಯ ಮಾಹಿತಿ - ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ

 

ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು

MP

ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಸಿ. ಗದ್ದಿಗೌಡರ್

ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
(ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಸಂಪರ್ಕ: 9433630501
MP

ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದಾಸಿ

ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
(ಹಾವೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಸಂಪರ್ಕ: 9449013257

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು

MLA

ಶ್ರೀ. ರಾಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ

ಎಂಎಲ್ಎ, 65 ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಸಂಪರ್ಕ:
MLA

ಶ್ರೀ.ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್

ಎಂಎಲ್ಎ, 66-ಗದಗ

ಸಂಪರ್ಕ:
MLA

ಶ್ರೀ. ಕಳಕಪ್ಪ ಬಂಡಿ

ಎಂಎಲ್ಎ, 67-ರೋಣ

ಸಂಪರ್ಕ:
MLA

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್

ಎಂಎಲ್ಎ, 68-ನರಗುಂದ

ಸಂಪರ್ಕ:

 

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು


ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ.ಸಂಕನೂರು

ಎಂಎಲ್.ಸಿ.

ಸಂಪರ್ಕ: 9448301983

ಗಮನಿಸಿ:ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು / ಅಪ್ಡೇಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಂತರ್ಜಾಲ ನಿರ್ವಾಹಕರು,ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ,ಇವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ