ರಾಜಕೀಯ ಮಾಹಿತಿ - ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ

 

ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು

MP

ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಸಿ. ಗದ್ದಿಗೌಡರ್

ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
(ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಸಂಪರ್ಕ: 9433630501
MP

ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದಾಸಿ

ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
(ಹಾವೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ)

ಸಂಪರ್ಕ: 9449013257

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು

MLA

ಶ್ರೀ.ಆರ್.ಎಸ್.ಡೊಡಮನಿ

ಎಂಎಲ್ಎ, 65 ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಸಂಪರ್ಕ: 9448552227
MLA

ಶ್ರೀ.ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್

ಎಂಎಲ್ಎ, 66-ಗದಗ

ಸಂಪರ್ಕ: 9740983448
MLA

ಶ್ರೀ. ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್

ಎಂಎಲ್ಎ, 67-ರೋಣ

ಸಂಪರ್ಕ: 9448052079
MLA

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಆರ್.ಯಾವಗಲ್

ಎಂಎಲ್ಎ, 68-ನರಗುಂದ

ಸಂಪರ್ಕ: 9448338079

 

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು


ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ.ಸಂಕನೂರು

ಎಂಎಲ್.ಸಿ.

ಸಂಪರ್ಕ: 9448301983

ಗಮನಿಸಿ:ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು / ಅಪ್ಡೇಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅಂತರ್ಜಾಲ ನಿರ್ವಾಹಕರು,ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ,ಇವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ