Close

ಕರಪತ್ರ ಮುದ್ರಿಸಲು

ಕರಪತ್ರ ಮುದ್ರಿಸಲು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಕರಪತ್ರ ಮುದ್ರಿಸಲು

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್(ಗ್ರಾಮೀಣ) ಯೋಜನೆಯ ಐ.ಇ.ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕರಪತ್ರ ಮುದ್ರಿಸಲು ಅರ್ಹ ಬಿಡ್ಡದಾರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು

19/01/2022 24/01/2022 ನೋಟ (206 KB)