Close

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮುದ್ರಿಸಲು ಪ್ರಕಟಣೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮುದ್ರಿಸಲು ಪ್ರಕಟಣೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮುದ್ರಿಸಲು ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯ ಐ.ಇ.ಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮುದ್ರಿಸಲು ಅರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ.

17/12/2021 23/12/2021 ನೋಟ (289 KB)