Close

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು(ಸಿವಿಲ್) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು(ಸಿವಿಲ್) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು(ಸಿವಿಲ್) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊರಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು(ಸಿವಿಲ್) ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು

24/12/2021 31/12/2021 ನೋಟ (772 KB)