Close

ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಗಳಿಗೆ Administrative Assistant ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು

ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಗಳಿಗೆ Administrative Assistant ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಗಳಿಗೆ Administrative Assistant ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾ ಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊರಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಗಳಿಗೆ Administrative Assistant ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು

17/01/2022 23/01/2022 ನೋಟ (750 KB)