Close

ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರದಿರುವ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರದಿರುವ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರದಿರುವ ಸರಬರಾಜುದಾರರ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ

ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಸರಕು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2017 ರ ಪ್ರಕಾರ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರದೆ ಇರುವ ಸರಬರಾಜುದಾರರು 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಿಣೆ

28/02/2022 04/03/2022 ನೋಟ (2 MB)