Close

DEO Cum Coordinator ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕ ಐ.ಇ.ಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

DEO Cum Coordinator ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕ ಐ.ಇ.ಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
DEO Cum Coordinator ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕ ಐ.ಇ.ಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾ ಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊರಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಗಳಿಗೆ DEO Cum Coordinator ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕ ಐ.ಇ.ಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಕುರಿತು

27/01/2022 31/01/2022 ನೋಟ (2 MB)