Close

ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

ಪೀಠಿಕೆ

ಗದಗ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಲು ಮರಳು, ಗ್ರೇ & ಪಿಂಕ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಗದಗ, ಮುಂಡರಗಿ ಹಾಗೂ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ತಾಲೂಕುಗಳಾಗಿವೆ.

ವಿವಿಧ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತಿದ್ದು, ಗಣಿಗಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮೂಖ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅಧಿರಿಯ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ವಿರತರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗುರಿ

ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ವಿಭಾಗಾ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಿಸಿರುವಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಎಂಜಿಡಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ / ಕ್ವಾರಿಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಕ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ / ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು. ಗದಗ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ, ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಿಷನ್

ಗದಗನ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ಸಮಗ್ರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖನಿಜ ಉದ್ಯಮದ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ / ಕ್ವಾರಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ

ವಿಷನ್

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥನೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಗೆ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲು.

ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು:

 • ಗಣಿಗಾರಿಕೆ / ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರಿಶೋಧನೆ
 • ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳು
 • ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು (ಕೇಂದ್ರ, ಶಾಸನಬದ್ಧ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ)
 • ಖನಿಜ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು
 • ಪರಿಸರ ಸಲಹೆಗಾರರು

ಎಂಜಿಡಿಯನ್ನು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಭೂವಿಜ್ಞಾನ

ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರಿಶೋಧನೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿದ ಗಮನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಲೋಹೀಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಗುರುತಿನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ / ಕ್ವಾರಿಂಗ್ರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖನಿಜಗಳ ಉದ್ಯಮದ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು.

ಗಣಿಗಾರಿಕೆ / ಕ್ವಾರಿರಿಂಗ್ / ಕ್ವಾರಿಂಗ್

ಗಣಿಗಾರಿಕೆ / ಕ್ವಾರಿರಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಪರಿಶೋಧನೆಯ ನಂತರದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ / ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ / ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ / ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಕಾಯಿದೆ, ಕ್ವಾರಿಗಳ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಗುಣವಾದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಇಲಾಖೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ವಸ್ತುಗಳ ಪರವಾನಗಿಗಳು, ಪರವಾನಗಿಗಳು, ಭೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಗಣಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ / ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೊಂಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ / ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ / ಕ್ವಾರಿಂಗ್ / ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಿಸರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳ ತನಿಖೆ, ಮತ್ತು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ / ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರಿರಿಂಗ್ ವಲಯದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ. ಇಲಾಖೆ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ / ಕ್ವಾರಿ ಮಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಹೊಂದುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ / ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರಿಂಗ್ರ ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಒಉಆ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೋರ್ಡ್, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಅಲಿಯಾ.

ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು

(ಎ) ಖನಿಜಗಳ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತನಿಖೆ / ಪರಿಶೋಧನೆ

(ಬಿ) ಖನಿಜ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಗಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು /ನೀತಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡುವುದು ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.

ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು: –

 • ಖನಿಜ ದಾಸ್ತಾನು ತಯಾರಿಸಲು ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪರಿಶೋಧನೆ.
 • ಖನಿಜಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ.
 • ಖನಿಜ ಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಉತ್ತೇಜನದ ಮೂಲಕ ಖನಿಜಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.
 • ಖನಿಜ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಿ.
 • ಖನಿಜ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ.
 • ಆದಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ರಾಯಧನ / ಡಿಎಂಎಫ್ / ಎಪಿಪಿ / ಎಎಪಿಪಿ / ಇಪಿಎಫ್ / ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಖಾತರಿ / ಹಣಕಾಸಿನ ಭರವಸೆ ಎಸ್ & ಡಿ ಚಾರ್ಜ್ / ಕ್ವಾರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನುಮೋದನೆ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ.
 • ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಖನಿಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಎಂ-ಮರಳು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು.

ಯೋಜನೆಗಳು ಉದ್ದೇಶ ಬಜೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ
1.ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಖನಿಜ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಫಂಡ್ ಸಿಎಸ್ಆರ್ & ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್
2. ಡಿಎಂಎಫ್ ಫಂಡ್ & ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ಬಳಕೆ

ಗದಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ:

ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು.

ಧಾರವಾಡ ಕ್ರಾಟನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಧಾರ್ವರ್ ಕ್ರಾಟನ್ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆರ್ಕೀಯಾನ್-ಪ್ರೊಟೆರೊಜೊಯಿಕ್ ಗ್ರಾನೈಟ್-ಗ್ರೀನ್ಸ್ಟೋನ್ ಭೂಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಆರ್ಕಿಯಾನ್-ಪ್ರೋಟೆರೊಜಾಯಿಕ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಟೋನಾಲೈಟ್, ಗ್ರ್ಯಾನೋಡಿರಿಯೈಟ್, ಅಡಾಮೆಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾನೈಟ್ಗಳಂತಹ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಲಿಥೋ ಘಟಕಗಳ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಗಿನ್ನಿಸ್ಗಳಾಗಿ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಗ್ನಗಳ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬಂಡೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಗ್ನೈಸಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ (ಪಿಜಿಸಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಆರ್ಚಿಯನ್ ಕ್ಲೋಸೆಪ್ಟ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೋಸೆಪೆಟ್ ಬೂದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗ್ರಾನೈಟ್ಗಳ ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆಯು ಧಾರ್ವರ್ ಕ್ರ್ಯಾಟನ್ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಚಿಯನ್ ಕ್ಲೋಸೆಪ್ಟ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಎಂಬುದು ಪಿಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಿತ ಸುಪ್ರಾಕ್ರಾಸ್ಟಾಲ್ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಒಳಸೇರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ ಹಂತದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾನೈಟ್ ಹೊರಪ್ರದೇಶವು ಸುಮಾರು 500 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾನುಲೈಟ್ ಮುಖಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು-ಛೇದಕ ಮುಖಗಳಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರೂಪಾಂತರದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದೆ. ಕ್ರೊನೊಕೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಗ್ಮಾಟೈಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುವಲ್ಲಿ ಆಂಫಿಬೋಲೈಟ್-ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲೈಟ್ ಮುಖಗಳ ಗ್ರಾನೈಟ್ಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಗ್ನೀಸ್ನ ಅನಾಟೆಕ್ಸಿಸ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿ ನದಿ ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಗ್ನೈಸಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವುದರಿಂದ, ಈ ಮರಳಿನ ರಚನೆಯು ಈ ಬಂಡೆಗಳ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಶುಲ್ಕ:

 • ಕ್ವಾರಿ ಪರವಾನಗಿ / ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣ – 2000.00
 • ಕ್ವಾರಿ ಪರವಾನಗಿ / ಗುತ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು – 25,000.00/ಎಕರೆ
 • ಎಂಡಿಪಿಗೆ ಅರ್ಜಿ (ಬಲ್ಕ್) – 50.00 
 • ಮಿನರಲ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ – 10,000.00 
 • ಕ್ವಾರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ / ಬದಲಾಯಿಸಲಾದ ಶುಲ್ಕ – 2,000.00/1000.00
 • ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶುಲ್ಕ – 5,000.00
 • ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರೂಷರ್ ಎಚ್ಪಿ ಶುಲ್ಕ – 100.00/ಎಚ್ಪಿ
 • ಕಟ್ಟಡದ ಕಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತೆ ಠೇವಣಿ – 5000.00/ಎಕರೆ
 • ಗ್ರಾನೈಟ್ಗಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ – 10000.00/ಎಕರೆ
 • ಮರಳಿಗಾಗಿ ಇಎಮ್ಡಿ – 11000.00/ಎಕರೆ
 • ಸ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ – 10000.00/ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ (ಇತರೆ) 5000.00/ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ (ಎಸ್ ಸಿ / ಎಸ್ ಟಿ / ಪಿ ಎಚ್)

 

 

ಸಂಪರ್ಕ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ 

ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ
#49, ಖನಿಜ ಭವನ,
ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001
E-Mail : dirmines@gmail.com ,
dir-mines@karnataka[dot]gov[dot]in
Tel: 080 22384134-35, 22384134-206

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ (ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ)
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ
ಗದಗ – 582103
08372-274069
gdgddahvs@gmail[dot]com

ಸಹಾಯವಾಣಿ