Close

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರರ

 

ELECTORAL ROLLS OF KARNATAKA WEST GRADUATES’ CONSTITUENCY-2019 PART DETAILS
SL.NO Name of the District Name of the taluk (kannada) Part No. Part Name in Kannada
( UNICODE FONT )
Polling Area Name in Kannada
( UNICODE FONT )
Electors list in Kannada Electors list in English
1 ಗದಗ ಗದಗ 55 ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗದಗ ಗದಗ ಶಹರ : ವಾರ್ಡ ನಂ. 1 ರಿಂದ 6 Click Here Click Here
2 ಗದಗ ಗದಗ 56 ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 1 (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ), ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗದಗ ಗದಗ ಶಹರ : ವಾರ್ಡ ನಂ. 7 ರಿಂದ 12 Click Here Click Here
3 ಗದಗ ಗದಗ 57 ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 2 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗದಗ ಗದಗ ಶಹರ : ವಾರ್ಡ ನಂ. 13 ರಿಂದ 18 Click Here Click Here
4 ಗದಗ ಗದಗ 58 ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 3 (ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ), ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಗದಗ ಗದಗ ಶಹರ : ವಾರ್ಡ ನಂ. 19 ರಿಂದ 24 Click Here Click Here
5 ಗದಗ ಗದಗ 59 ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ (ಎಡ ಭಾಗ) ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಗದಗ ಗದಗ ಶಹರ : ವಾರ್ಡ ನಂ. 25 ರಿಂದ 30 Click Here Click Here
6 ಗದಗ ಗದಗ 60 ಜೇಸಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಯುಕೆಜಿ ಗ್ರುಪ್ ಎ, ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ ಗದಗ ಶಹರ : ವಾರ್ಡ ನಂ. 31 ರಿಂದ 32 Click Here Click Here
7 ಗದಗ ಗದಗ 61 ಜೇಸಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕ್ಲಾಸ್ 2, ಗ್ರುಪ್ ಎ, ಮುಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ ಗದಗ ಶಹರ : ವಾರ್ಡ ನಂ. 33 ರಿಂದ 35 Click Here Click Here
8 ಗದಗ ಗದಗ 62 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಗದಗ ಗದಗ ಗ್ರಾಮೀಣ – 1 : 1) ಅಡವಿಸೋಮಾಪುರ, 2) ಅಸುಂಡಿ, 3) ಬಳಗಾನೂರ, 4) ಬೆಳಧಡಿ, 5) ಬೆನಕೊಪ್ಪ,6) ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ,7) ಚಿಕ್ಕೋಪ್ಪ, 8) ಗಾವರವಾಡ, 9) ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟಾಪುರ, 10) ಹರ್ತಿ, 11) ಹಾತಲಗೇರಿ, 12) ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ, 13) ಹೊಂಬಳ, 15) ಹುಯಿಲಗೋಳ, 16) ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ, 17) ಇನಾಂವೆಂಕಟಾಪೂರ, 18) ಕದಡಿ, 19) ಕಳಸಾಪೂರ, 20) ಕಣಗಿನಹಾಳ, 21) ಕಣವಿ, 22) ಕಬಲಾಯತಕಟ್ಟಿ, 23) ಕಿರಟಗೇರಿ, 24) ಲಿಂಗದಾಳ, 25) ಮಲಸಮುದ್ರ,26) ನಭಾಪೂರ, 27) ನಾಗಸಮುದ್ರ, 28) ನಾಗಾವಿ, 29) ನರಸಾಪೂರ, 30) ನೀರಲಗಿ, 31) ಪಾಪನಾಶಿ, 32) ಸಂಭಾಪೂರ, 33) ಸೂರಟೂರ, 34) ಶಿರುಂಜ, 35) ಶಿರೋಳ, 36) ಯಲಿಶಿರೂರ, 37) ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ38) ಪಾಂಡುರಂಗಪುರ39)ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರ40) ಜಲಶಂಕರ ನಗರ41) ಬಾಲಾಜಿ ನಗರ42) ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಪುರ Click Here Click Here
9 ಗದಗ ಗದಗ 63 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ, (ಬಲ ಭಾಗ), ಕೊಟುಮಚಗಿ ಗದಗ ಗ್ರಾಮೀಣ – 1 : 1) ಕೊಟುಮಚಗಿ2) ನಾರಾಯಣಪುರ Click Here Click Here
10 ಗದಗ ಗದಗ 64 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1, ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗದಗ ಗ್ರಾಮೀಣ – 1 : 1) ಹರ್ಲಾಪುರ2) ಲಕ್ಕುಂಡಿ3) ತಿಮ್ಮಾಪೂರ Click Here Click Here
11 ಗದಗ ಗದಗ 65 ಸರಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹುಲಕೋಟಿ ಗದಗ ಗ್ರಾಮೀಣ-2 : 1) ಅಂತೂರ ಬೆಂತೂರ2) ಬೆಳಹೊಡ3) ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ4) ದುಂದೂರ5) ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ6) ಹೊಸಳ್ಳಿ7) ಹುಲಕೋಟಿ8) ಕುರ್ತಕೋಟಿ9) ಮದಗಾನೂರ10) ಶ್ಯಾಗೋಟಿ Click Here Click Here
12 ಗದಗ ಗದಗ 66 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಮುಳಗುಂದ ಗದಗ ಗ್ರಾಮೀಣ – 3 : 1) ಬಸಾಪೂರ2) ಚಿಂಚಲಿ3) ಕಲ್ಲೂರ4) ಮುಳಗುಂದ5) ನೀಲಗುಂದ6) ಶೀತಾಲಹರಿ Click Here Click Here
13 ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ 67 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಠಡಿ, ಮುಂಡರಗಿ ಪೂರ್ಣ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು Click Here Click Here
14 ಗದಗ ಮುಂಡರಗಿ 68 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಭಾ ಭವನ, ಕೊಣ್ಣೂರ ಕೊಣ್ಣೂರ ವಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು. Click Here Click Here
15 ಗದಗ ನರಗುಂದ 69 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಸಭಾಂಗಣ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 14, ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ ವಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು. Click Here Click Here
16 ಗದಗ Ron 70 ಎಸ್.ವ್ಹಿ. ಕಂಪೋಜಿಟ್ ಜ್ಯುನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಬೆಳವಣಕಿ 1) ಬೆಳವಣಕಿ2) ಕೌಜಗೇರಿ3) ಮಲ್ಲಾಪೂರ4) ಸಂದಿಗವಾಡ5) ಯಾ.ಸ.ಹಡಗಲಿ6) ಯಾವಗಲ್ಲ Click Here Click Here
17 ಗದಗ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ 71 ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ರೋಣ ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆ, ಹೊಳೆಆಲೂರ ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ. ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಭಾಗ : 1) ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ2) ಬೆವಿನಕಟ್ಟಿ3) ಬೈರಾಪೂರ4) ಚಿಲಝರಿ5) ದಿಂಡೂರ6) ಗಜೇಂದ್ರಗಡ7) ಗೋಗೇರಿ8) ಗೌಡಗೇರಿ9) ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ10) ಗುಳಗುಳಿ11) ಜಿಗೇರಿ12) ಕೊಡಗಾನೂರ13) ಕಲ್ಲಿಗನೂರ14) ಕುಂಟೊಜಿ15) ಲಕ್ಕಲಕಟ್ಟಿ16) ಮುಶಿಗೇರಿ17) ಮ್ಯಾಕಲಝರಿ18)ನಾಗೇಂದ್ರಗಡ19) ನೆಲ್ಲೂರು20) ಪುರ್ತಗೇರಿ21) ರಾಜೂರ22) ರಾಂಪೂರ23) ಸೂಡಿ24) ವೀರಾಪುರ25) ವದೇಗೋಳ26) ಅಮರಗಟ್ಟಿ27) ರುದ್ರಾಪೂರ28) ಮಾಟರಂಗಿ29) ನಾಗರಸೀಕೊಪ್ಪ Click Here Click Here
18 ಗದಗ Ron 72 ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಹೊಳೆ ಆಲೂರ ಹೊಳೆ ಆಲೂರ ಭಾಗ: 1) ಅಮರಗೋಳ2) ಅಸೂಟಿ3) ಬೆನಹಾಳ4) ಗಾಡಗೋಳಿ5) ಗುಳಗುಂದಿ6) ಹೊಳೆ ಆಲೂರ7) ಹೊಳೆ ಹಡಗಲಿ8) ಹೊಳೆ ಮಣ್ಣೂರ9) ಹುಲ್ಲೂರ10)ಹುನಗುಂಡಿ11) ಕರಮುಡಿ12) ಮಾಳವಾಡ13) ಮೇಗೂರ14) ಮೆಣಸಗಿ15) ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ16) ಕರ್ಕಿಕಟ್ಟಿ17) ಬೋಪಲಾಪೂರ18) ಮೇಲ್ಮಠ19) ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ20) ಬಿ.ಎಸ್.ಬೇಲೇರಿ Click Here Click Here
19 ಗದಗ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ 73 ಸರಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ನರೇಗಲ್ಲ ನರೇಗಲ್ಲ ಭಾಗ : 1) ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ2) ಬೂದಿಹಾಳ3) ಡ.ಸ.ಹಡಗಲಿ4) ಗುಜಮಾಗಡಿ5) ಹಾಳಕೇರಿ6) ಜಕ್ಕಲಿ7) ಕಳಕಾಪೂರ8) ಕೊಚಲಾಪೂರ9) ಕೊಡಿಕೊಪ್ಪ10) ಕುರಡಗಿ11) ಮಾರನಬಸರಿ12) ನರೇಗಲ್ಲ13) ನಿಡಗುಂದಿ14) ನಿಡಗುಂದಿಕೊಪ್ಪ15) ತೋಟಗಂಟಿ16) ಯರಿಬೇಲೆರಿ17) ನಾಗರಾಳ Click Here Click Here
20 ಗದಗ Ron 74 ಪುರಸಭೆ, ಸಭಾ ಭವನ, (ಹಳೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕಾ ಕಚೇರಿ), ರೋಣ ರೋಣ ಭಾಗ : 1) ಅರಹುಣಸಿ2) ಭಾಸಲಾಪೂರ3) ಚಿಕ್ಕಮಣ್ಣುರ4) ಚಿಕ್ಕ ಅಳಗುಂಡಿ5) ಹಿರೇ ಅಳಗುಂಡಿ6) ಹಿರೇಹಾಳ7) ಹಿರೇಮಣ್ಣೂರ8) ಹೊನ್ನಿಗನೂರ9) ಹೊಸಳ್ಳಿ10) ಜಿಗಳೂರು11) ಇಟಗಿ12) ಕೃಷ್ಣಾಪೂರ13) ಕೊತಬಾಳ14) ಮಾಡಲಗೇರಿ15) ಕುರಹಟ್ಟಿ16) ಮುಗಳಿ17) ಮುದೇನಗುಡಿ18) ರೋಣ19) ನೈನಾಪೂರ20) ಸವಡಿ21) ಸರ್ಜಾಪೂರ22) ತಳ್ಳಿಹಾಳ23) ಶಾಂತಗೇರಿ24) ಬೆಳಗೋಡ25) ಬೊಮ್ಮಸಾಗರ26) ಗುಳಗುಳಿ27) ಬಸರಕೋಡ28) ಬೆವಿನಕಟ್ಟಿ29) ಯರೇಕುರುಬನಾಳ30) ದ್ಯಾಮುಣಸಿ31) ಹೊನ್ನಾಪೂರ Click Here Click Here
21 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 75 ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ ಭಾಗ : 1) ಅಂಕಲಿ2) ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ3) ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ4) ಬೂದಿಹಾಳ5) ಚಿಕ್ಕಸವಣೂರ6) ಚವಡಾಳ7) ದೇವಿಹಾಳ8) ಹೊಸೂರ9) ಹೆಬ್ಬಾಳ10) ಇಟಗಿ11) ಕೊಗನೂರ12) ಕೊಂಚಿಗೇರಿ13) ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ14) ನಾಗರಮಡುವು15) ನಾರಾಯಣಪುರ16) ನವೆಭಾವನೂರ17) ರಣತೂರ18) ಸುಗ್ನಳ್ಳಿ19) ಸಾಸರವಾಡ20) ತಂಗೋಡ21) ತಾರೀಕೊಪ್ಪ22) ತೊಳಲಿ23) ವಡವಿ24) ಭಾವನೂರ25) ಹಡಗಲಿ26) ಕೆರಳ್ಳಿ27) ಸೇವಾನಗರ28) ಅಲಗಿಲವಾಡ29) ಕೊಕ್ಕರಗುಂದಿ30) ಬಿಜ್ಜೂರ31) ಬೆಳಗಟ್ಟಿ32) ಭಾವನೂರ33) ಗೋವನಕೊಪ್ಪ34) ಕನಕವಾಡ35) ಬಸಾಪೂರ36) ಕಲ್ಲಾಗನೂರ Click Here Click Here
22 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 76 ಪುರಸಭೆ ಸಭಾ ಭವನ, (ಎಸ್ ಜೆ ಎಸ್ ಆರ್ ವಾಯ್) ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಭಾಗ 1) ಅಡ್ರಕಟ್ಟಿ2) ಬಾಲೇಹೊಸೂರ3) ಬಟ್ಟೂರ4) ದಿಂಡೂರ5) ಗೋಜನೂರ6) ಹರ್ದಗಟ್ಟಿ7) ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ8) ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ9) ನಾದಿಗಟ್ಟಿ10) ನಿಲೋಗಲ್ಲ11) ಪುಟಗಾವ್ ಬಡ್ನಿ12) ರಾಮಗೇರಿ13) ಶಿಗ್ಲಿ14) ಸುರಣಗಿ15) ಸುವರ್ಣಗಿರಿ16) ಯಲ್ಲಾಪೂರ17) ಅಕ್ಕುಗುಂದ18) ಶೆಟ್ಟಿಕೇರಿ19) ಸಂಕದಾಳ20) ಆದ್ರಳ್ಳಿ21) ಸೋಗಿಹಾಳ22) ಗುಲಗಂಜಿಕೊಪ್ಪ23) ವಡೇಯರ ಮಲ್ಲಾಪೂರ24) ಗೊನಾಳ25) ಶಾಬಾಳ26) ಹುಲ್ಲೂರ27) ಅಮರಾಪೂರ28) ಉಳ್ಳಟ್ಟಿ29) ಉಂಡೇನಹಳ್ಳಿ30) ಕೊಂಡಿಕೊಪ್ಪ31) ಹಿರೇಮಲ್ಲಾಪುರ Click Here Click Here
23 ಗದಗ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 77 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಸಭಾ ಭವನ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಭಾಗ 1) ಛಬ್ಬಿ2) ಜಲ್ಲಿಗೇರಿ3) ಕಡಕೋಳ4) ಕುಸಲಾಪೂರ5) ಮಾಗಡಿ6) ಮಾಡಳ್ಳಿ7) ಮಜ್ಜೂರ8) ಶಿರಹಟ್ಟಿ9) ಶಿವಾಜಿ ನಗರ10) ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ11) ಯಳವತ್ತಿ12) ಹೊಳಲಾಪೂರ13) ಖಾನಾಪೂರ14) ಪರಸಾಪೂರ15) ವರವಿ16) ಗುಡ್ಡದಪುರ17) ತೆಗ್ಗಿನಭಾವನೂರ Click Here Click Here