Close

ಚುನಾವಣಾ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ

ಭಾರತದ ಮತದಾರರ ಚೀಟಿ 18 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಭಾರತದ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ದೇಶದ ಪುರಸಭೆ, ರಾಜ್ಯ, ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ . ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರುತು, ವಿಳಾಸ, ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ವಯಸ್ಸು ಪುರಾವೆಯಾಗಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಫೋಟೋ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ (ಇಪಿಐಸಿ) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ