Close

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆ

2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ

ವಿವರಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 1064570
ಪ್ರದೇಶ (ಚ.ಕಿ.ಮೀ) 4,656
ತಾಲೂಕುಗಳು 7
ಹೋಬಳಿಗಳು 11
ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 2
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 4
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು 4
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು 19
ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು 75
ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 337
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು 122
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು 1756
ನಗರ ಪುರಸಭೆ 1
ಪುರಸಭೆಗಳು 5
ಪಟ್ಟಣ ಪುರಸಭೆಗಳು 3