ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ

DC Office Gadag

ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಜಿ. ಹಿರೇಮಠ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್
ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ(ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್)
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ
ಗದಗ – 582103
ದೂರವಾಣಿ : 08372-237300(O)
ಇ-ಮೇಲ್ : deo[dot]gadag[at]gmail[dot]com
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : https://www.Gadag.nic.in