ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಉದಾಸಿಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು (ಹಾವೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ)68southavenue[at]gmail[dot]comಗದಗ9480555058
ಶ್ರೀ.ಪಿ.ಸಿ. ಗದ್ದಿಗೌಡರ್ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು (ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ)pcgaddigoudar[at]rediffmail[dot]comಬಾಗಲಕೋಟೆ9448137164
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ. ರಾಮಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಎಂಎಲ್ಎ, 65 ಶಿರಹಟ್ಟಿRamannalamani2018[at]gmail[dot]comಶಿರಹಟ್ಟಿ9741164377
ಶ್ರೀ.ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ಎಂಎಲ್ಎ, 66-ಗದಗlateefgadagrdpr[at]gmail[dot]comಗದಗ08372-234059
ಶ್ರೀ. ಕಳಕಪ್ಪ ಬಂಡಿಎಂಎಲ್ಎ, 67-ರೋಣkalakappabandi[at]gmail[dot]comರೋಣ9448553030
ಶ್ರೀ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ಎಂಎಲ್ಎ, 68-ನರಗುಂದccpatilbjp[at]gmail[dot]comನರಗುಂದ9916844670
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ.ಸಂಕನೂರುವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರುsiddalingappasankanur[at]gmail[dot]comಗದಗ9902759059