ದಾಖಲೆಗಳು

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವೆಲಪ್ಪರ್ಸ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನೊಂದಾಯೊಸುವ ಬಗ್ಗೆ 28/01/2019 ನೋಟ (771 KB)
ನರಗುಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 2019 ನರಗುಂದ
ಮುಂಡರಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 2019 ಮುಂಡರಗಿ
ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 2019 – 2 ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ - 2
ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 2019 – 1 ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ - 1
ಜನಗಣತಿ 28/07/2018 ನೋಟ (99 KB)
ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು 23/07/2018 ನೋಟ (376 KB)
ನಾಗರೀಕ ಸನ್ನದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ 23/07/2018 ನೋಟ (12 KB)
ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 2018 ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 2018
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 2018 ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 2018