ನಮೂನೆ

ನಮೂನೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ನಮೂನೆ 8ಎ – ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅರ್ಜಿ 23/07/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(77 KB)
ನಮೂನೆ 8 – ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ 23/07/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(99 KB)
ನಮೂನೆ 7 – ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ 23/07/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(77 KB)
ನಮೂನೆ 6ಎ – ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮತದಾರರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ 23/07/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(109 KB)
ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಡಿಬಿಟಿ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪಡೆಯುವುದು 19/05/2017 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(29 KB)
ನಮೂನೆ 6 – ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ 23/07/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(87 KB)