Close

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ಕಚೇರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಕಚೇರಿ ಆರ್ ಟಿ ಐ
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ DCO Authorities (PDF 194 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ತರೆಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)A ಮತ್ತು 4(1)B ಡಿ ಟಿ ಐ ಆರ್ ಟಿ ಐ (PDF 6MB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ , ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ , ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005-4(1) & 5(1) (PDF 6MB)
ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆ ,ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ , 2016-17 ನೆ ಸಾಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005-4(1)(A)&(B) 2016-17 (PDF 9 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ,ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ , 2016-17 ನೆ ಸಾಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005-4(1)(A)&(B) 2016-17 (PDF 892 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ ,ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ , 2015-16 ನೆ ಸಾಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ  2005-4(1)(A)&(B) 2015-16 (PDF 1 MB)

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಿದೆ. ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು (ರಾಮುಮಾಆ) ಹಾಗೂ 10 ಜನರನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು (ರಾಮಾಆ) ಇರಬಹುದಾಗಿದ್ದು. ಇವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

 

Name: ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ,

Email: secy[hyphen]kic[at]karnataka[dot]gov[dot]in

Phone: 080-22371959, 22262608, 22342090.

Address: ಮಾಹಿತಿ ಸೌಧ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್, ವಿಧಾನ ಸೌಧ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್-2 ಮುಂಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು

Pin: 560001