Close

ಸಂಸ್ಥೆ ನಕಾಶೆ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರನ್ನು ‘ತಹಸೀಲ್ದಾರ್’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತವು ಕಂದಾಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ (ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರು) ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

DC office Organization Chart Gadag