Close

ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇವೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ನಾಗರಿಕರ ಸಹಾಯವಾಣಿ  155300
2 ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ  1098
3 ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ  1091
4 ಅಪರಾಧ ನಿವಾರಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ  1090
5 ಪಾರುಗಾಣಿಕಾ(ರೆಸ್ಕ್ಯೂ) ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ  1070
6 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್  102, 108
7 ವಾಯು ಅಪಘಾತ  1071
8 ರೈಲು ಅಪಘಾತ  1072
9 ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ  1073
10 ರೈತ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್  1551
11 ಎನ್ ಐ ಇ ಎಲ್ ಐ ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ  1800116511
12 ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ  1950
13 ಆಧಾರ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ  1947,1800-180-1947
14 ನೇತ್ರದಾನ  1919
15 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆ  1800-11-4000
16 ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ  112
17 ಭೂಕಂಪ ಸಹಾಯವಾಣಿ  1092
18 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯವಾಣಿ  1800-111-555