Close

ಎನ್.ಎಚ್.ಎಮ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಎನ್.ಎಚ್.ಎಮ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ.
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಎನ್.ಎಚ್.ಎಮ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ.

2022-೨೩ ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎನ್.ಎಚ್.ಎಮ್‌ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆ.

16/04/2022 25/04/2022 ನೋಟ (3 MB)