Close

ಗೋಡೆ ಬರಹ ಬರೆಯುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ

ಗೋಡೆ ಬರಹ ಬರೆಯುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗೋಡೆ ಬರಹ ಬರೆಯುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯ ಐ.ಇ.ಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಡ್ ಗಳಿಗೆ ಗೋಡೆ ಬರಹ ಬರೆಯುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ

18/12/2021 27/01/2022 ನೋಟ (258 KB)