Close

ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೊಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು

ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೊಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೊಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚದಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೊಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು.

13/01/2022 24/01/2022 ನೋಟ (259 KB)