Close

ದ್ಯೆನಂದಿನ ಕಡತಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಟಿಜೋರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು

ದ್ಯೆನಂದಿನ ಕಡತಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಟಿಜೋರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ದ್ಯೆನಂದಿನ ಕಡತಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಟಿಜೋರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚದಡಿ ದ್ಯೆನಂದಿನ ಕಡತಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಟಿಜೋರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು

13/01/2022 24/01/2022 ನೋಟ (254 KB)