Close

ಪೋಸ್ಟರ ಮುದ್ರಿಸಲು

ಪೋಸ್ಟರ ಮುದ್ರಿಸಲು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಪೋಸ್ಟರ ಮುದ್ರಿಸಲು

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್[ ಗ್ರಾಮೀಣ]ಯೋಜನೆಯ ಐ.ಇ.ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಸ್ಟರ ಮುದ್ರಿಸಲು ಅರ್ಹ ಬಿಡ್ಡದಾರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು.

19/01/2022 24/01/2022 ನೋಟ (207 KB)