Close

Taluk Panchayat Administrative Assistant

Taluk Panchayat Administrative Assistant
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
Taluk Panchayat Administrative Assistant

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾ ಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ Administrative Assistant ಗಳನ್ನು ಹೊರಸಂನ್ಮೂಲ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ.

28/12/2021 04/01/2022 ನೋಟ (314 KB)