Close

ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು

ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ [ಗ್ರಾಮೀಣ] ಯೋಜನೆಯ ಐ.ಇ.ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಅರ್ಹ ಬಿಡ್ಡದಾರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಕುರಿತು.

19/01/2022 24/01/2022 ನೋಟ (207 KB)