Close

DEO cum Coordinator ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

DEO cum Coordinator ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
DEO cum Coordinator ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊರಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ DEO cum Coordinator ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು 2022.

05/02/2022 20/02/2022 ನೋಟ (295 KB)