Close

ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ತಾಲೂಕ ಐ.ಇ.ಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ಹುದ್ದೇ

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾ ಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ  ಹೊರಸಂನ್ಮೂಲ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ  ತಾಲೂಕ ಐ.ಇ.ಸಿ ಸಂಯೋಜಕ ಹುದ್ದೇಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

 

05/01/2022 12/01/2022 ನೋಟ (137 KB)
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ (ರೇಷ್ಮೆ) ಹುದ್ದೇ

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾ ಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ  ಹೊರಸಂನ್ಮೂಲ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ  ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ (ರೇಷ್ಮೆ) ಹುದ್ದೇಯನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

 

05/01/2022 12/01/2022 ನೋಟ (137 KB)
DEO cum Co-ordinator

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾ ಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ  ಹೊರಸಂನ್ಮೂಲ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ  DEO cum Co-ordinator ಹುದ್ದೇಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು

 

05/01/2022 12/01/2022 ನೋಟ (137 KB)
Taluk Panchayat Administrative Assistant

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾ ಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ Administrative Assistant ಗಳನ್ನು ಹೊರಸಂನ್ಮೂಲ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ.

28/12/2021 04/01/2022 ನೋಟ (314 KB)
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು – ಅರ್ಜಿ

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತನ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ (MGNREGA) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಕೃಷಿ / ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ/ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಅರಣ್ಯ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. – ಅರ್ಜಿ

13/08/2021 25/08/2021 ನೋಟ (47 KB)
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು – ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತನ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ (MGNREGA) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಕೃಷಿ / ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ತೋಟಗಾರಿಕೆ/ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಅರಣ್ಯ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. – ಅಧಿಸೂಚನೆ

13/08/2021 25/08/2021 ನೋಟ (48 KB)
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಶೇಷ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ – ಮುಂಡರಗಿ 28/09/2018 27/10/2018 ನೋಟ (3 MB)
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಶೇಷ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ – ಗಜೇಂದ್ರಗಡ 28/09/2018 27/10/2018 ನೋಟ (4 MB)
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಶೇಷ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ – ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ 28/09/2018 27/10/2018 ನೋಟ (3 MB)
ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿಶೇಷ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ – ನರಗುಂದ 28/09/2018 27/10/2018 ನೋಟ (3 MB)