Close

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಅಲಹಾಬಾದ ಬ್ಯಾಂಕ

ನಂ 6705 4ಎ ವೆಂಕಟೇಶ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಗದಗ - 582101

ದೂರವಾಣಿ : 08372-277999
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.allbankonline.in/

ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ತೋಟದಾರ್ಯ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ, ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ- 582101

ದೂರವಾಣಿ : 18004254445
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.iob.in/

ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ

ಡಾ. ಆರ್.ಎನ್. ಗೋಡಬಲೆ ಕಟ್ಟಡ ವಿಧ್ಯಾನಗರ, ಗದಗ 582101

ದೂರವಾಣಿ : 08372-278716
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.icicibank.com/

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ

ಚೆಂಬರ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ ಕಟ್ಟಡ, ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ, ಗದಗ- 582101

ದೂರವಾಣಿ : 9480699004
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : http://www.kvgbank.com/

ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಪಾಲಾ ಬಾದಾಮಿ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ - 582101

ದೂರವಾಣಿ : 08372-238482
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.corpbank.com/

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಪಿ.ಬಿ.ನಂ 44, ಪಾಲಾ ಬದಾಮಿ ರೋಡ, ರೋಟರಿ ವೃತ್ತ ಹತ್ತಿರ, ಗದಗ-582101

ದೂರವಾಣಿ : 08372-237208
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.canarabank.in/