Close

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ತೋಟದಾರ್ಯ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ, ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಮಠ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ- 582101

Pincode: 582101

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ

ಚೆಂಬರ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ ಕಟ್ಟಡ, ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. ಯಾರ್ಡ, ಗದಗ- 582101

Pincode: 582101

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ

ಮೇನ್ ರೋಡ್, ನೆಹೆರು ಸರ್ಕಲ್, ಗದಗ 582101

ದೂರವಾಣಿ : 08372-251044
ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ : https://www.bankofbaroda.com/