Close

ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಈ ಯೋಜನೆಯು 2006-07ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಭೇಟಿ: http://web8.kar.nic.in:8080/blakshmi/First.jsp

ಸ್ಥಳ : ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ | ನಗರ : ಗದಗ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 582101