Close

home1-ml

ജില്ലയെക്കുറിച്ച്

An informative text section that outlines history of the district and the purpose district website serves.

കൂടുതല്‍ വായിക്കുക…

ಜಿಲ್ಹೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನೋಟ

  • ಪ್ರದೇಶ:10,863 Sq. Km.
  • ಜನಸಂಖ್ಯೆ:34,06,061
  • ಭಾಷೆ: Language name
  • ಹಳ್ಳಿಗಳು: 325
ಸಚಿವರು
ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര്